(098) 035-78-13
готовых проектов домов онлайн!

100 запитань


Федорченко Л. 100 запитань до Фонду сприяння молодіжному будівництву // Янус Нерухомiсть. 2002. №13. C.4-5

Що таке Молодіжні житлові комплекси?
Молодіжні житлові комплекси (МЖК) — це спроба побудови комунізму в окремому мікрорайоні, навіть у дворі. Перший МЖК утворився ЗО років тому на теренах колишнього СРСР, а в Україні — 15 років тому.
Зрозуміло, що комплекси народжувалися не спонтанно. Для цього існувала маса передумов. Перш за все, величезна черга на житло, яка не лишала молодій людини практично жодної надії на отримання житла поки вона молода. Саме тому в основу створення МЖК покладена типово прокомуністична, але від того не менш приваблива ідея — побудувати своєрідний тип "житла майбутнього" для молодої сім'ї. Матеріально-технічна база, що закладалася для цього, передбачала не лише будівництво житла, а й супутніх об'єктів соцкультпобуту, медицини, дитячих закладів, спортивних майданчиків тощо.
Позитивним впливом цього руху можна назвати виховання відповідальності за власну долю та долю своїх дітей. Однак серйозним негативом було те, що держава використовувала молодь, як одну з найдешевших робочих сил. Плекаючи надію на отримання житла, молоді кваліфіковані фахівці (лікарі, інженери, фізики) за копійки зводили соціальні об'єкти, тяжко працювали на суботниках та на "добровільних" роботах у неробочий час. За це, згідно із системою соцзмагання, їм нараховувалися бали, які відігравали важливу роль при відборі претендентів на участь у будівництві власного житла. Конкурс був великим — 15-20 чоловік на місце.
Відродження цього руху у первісному вигляді є сьогодні недоречним, але певні елементи і сам досвід варто використати. Нинішні МЖК— це якісно інші формування, а їхня програма довгострокового кредитування значно цивілізованіша, ніж за радянських часів. Нині житло для молоді споруджують професійні будівельники, а молоді сім'ї сплачують кредит.
Також варто наголосити, що нині активно пропагується ідея створення і розвитку програми соціотехнополісів. Це, свого роду, МЖК майбутнього. Соціотехнополіси — це ноу-хау, де технологічні процеси пропонується поєднати із соціальною складовою. Соціотехнополіс покликаний стати збалансованою системою соціальних, економічних, культурних, політичних та соціально-екологічних умов життєдіяльності людей, де за свідомої та цілеспрямованої підтримки держави створюються умови для розвитку певної частини суспільства.
Хоча ці ідеї і спрямовані в майбутнє, для виховання соціально "здорової" молоді, все ж вони поки не отримали достатнього розуміння і підтримки з боку держави.
За твердженням голови правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Валерія Омельчука, ця програма може стати для держави безвидатковою. Тобто за умови фінансування у межах 250 млн. грн. щорічно, програма почне окупатися вже через кілька років, коли почнуть масово повертати кредити. Також це є одним із шляхів вирішення як соціальної проблеми — забезпечення житлом молоді, так і демографічної — програма стимулює підвищення народжуваності.
З 1992 року в Україні існує молодіжна житлова програма, був створений Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Але лише закріплення за цим Фондом статусу державного надало змогу отримувати фінансування із держбюджету. Але реальне фінансування программи загалом розпочалося лише із 2000 року, коли в держбюджеті будо передбачено перші 70 млн. грн. (до цього у 1998 та 1999 роках програма фінансувалася на рівні 100-200 тис. грн.) Такий самий, навіть трохи більший, 73,7 млн. грн. обсяг фінансування передбачався і на 2001 рік. Але "сталося не так, як гадалося". Минулого року програма була недофінансована на 25%. Багато це чи мало? В квартирах — наче небагато — незбудовано було близько 300 квартир. А в людських долях? Мало того, що 300 сімей конкретно не отримали житла, втричі більша кількість просто втратила можливість взагалі отримати цей кредит.
Пояснюється це тим, що родина отримує кредит лише після того, як на рахунок фонду надходять бюджетні кошти. Якшо кошти перестали надходити у листопаді, а родина вже на межі вікового цензу необхідного для отримання кредиту (адже їм обом не повинно виповнитися більш, як 31 рік). Пройшов місяць, другий і родина випадає зі списку, хоча була в перших рядах на отримання кредиту — сьогодні 30% потенційних позичальників мають граничний віковий ценз. А це болісна моральна травма. Адже де ще молода родина може взяти кредит на ЗО років на таких пільгових умовах, як пропонує програма молодіжного будівництва?!
Тож кожен місяць, коли не фінансується програма стає трагедією для десятків молодих родин в усіх регіонах України.
До того ж недофінансування у розмірі 16 млн. грн. у 2001 році призвело до прямих збитків державі у формі несвоєчасних повернень кредитів позичальниками у 2002 році у сумі 74 тис. грн. і подальшого збільшення вартості будівництва квадратного метру на 5-8%.

Як визначається розмір кредиту?
Розмір кредиту визначається, виходячи з 21 кв.метра загальної площі житла на 1 члена сім'ї та додатково 20 кв.метрів на сім'ю і середньої вартості одного квадратного метра житла (цей показник встановлюється Держбудом та поновлюється щоквартально).
Так для довідки можемо зазначити, що у 2001 році за рахунок введення в експлуатацію "довгобудів" Фонду вдалося здешевити вартість будівництва квадратного метру приблизно на 20-25% порівняно з середніми цінами по Україні.
Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень у сільській місцевості, може бути збільшений на 30% суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.
У разі перевищення нормативної площі та розрахункової вартості будівництва житла встановленої кредитною угодою, позичальник протягом 5 днів після укладення угоди сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понад нормативної площі житла та різниці між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитною угодою, а також додаткові витрати на страхування.

Чи повинен позичальник вносити під заставу своє майно для того, щоб отримати кредит?
Позичальник вносить під заставу тільки побудоване йому житло і з юридичної точки зору оформлене як приватна власність позичальника для забезпечення погашення зобов'язань за кредитом.

Коли починається погашення кредиту і виплата відсотків по ньому?
Кредит позичальник починає погашати після отримання документів на право власності та оформлення застави, так само починається і виплата відсотків за користування цим кредитом.

Які наслідки у разі відмови від кредиту?
При відмові від кредиту кредитна угода між регіональним відділенням та позичальником розривається, позичальнику повертається перший внесок та гроші, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім відсотків за користування ним, пені та страхового внеску.

Чи передбачається у майбутньому збільшення віку учасників програми?
Такі пропозиції розглядаються, але слід зазначити, що у ряді європейських держав віковий ценз ще менший — 26-28 років.
Є цікавий приклад Полтавського регіонального відділення, де віковий ценз збільшено до 35-40 років. Але це досянуто за рахунок залучення місцевих коштів (сьогодні в області залучено 34 джерела фінансування) і не суперечить законодавству щодо прав органів місцевого самоуправління.
Також є ціла низка перспективних заходів, які сьогодні опрацьовуються Фондом з тим, щоб запровадити декілька інших програм, розрахованих на ширші верстви населення. Зокрема, це залучення недержавних коштів до фінансування програми будівництва житла під досить низький відсоток (7-8%) за рахунок страхових фондів.

Чому не надається кредит на купівлю житла на вторинному ринку?
Програма Фонду спрямована на придбання нового житла. Ця квартира є заставою. Даючи кредит позичальникам, Фонд гарантує, що житло прослужить у належному стані як мінімум 30 років. А стосовно квартир вторинного ринку житла таких гарантій бути не може. Але в майбутньому, можливо, ставитеметься питання про надання кредиту на купівлю і вторинного житла.

Сім'я має свідоцтво на земельну ділянку. Розпочате будівництво припинене через відсутність коштів. Чи можливе надання кредиту для продовження цього будівництва?
Так. Але сім'я повинна відповідати всім вимогам (тобто віковий ценз і перебування на квартирному обліку). Тим більше, що кошти кредиту видаються не готівкою, а перераховуються на розрахунковий рахунок певної будівельної організації, яка має завершити це будівництво. Якщо ж ні — родина може скористатися іншою державною програмою кредитування житлового будівництва "Власний дім".

Якими пільгами при отриманні кредиту користуються мешканці сільської місцевості?
Позичальникові, який проживає у сільській місцевості, може бути наданий кредит на будівництво садиби. При* цьому, позичальник має право на пільгове погашення 25% кредиту за рахунок держави у разі його постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, на підприємствах переробної та інших галузей АПК, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, в порядку, встановленому законодавством.

Яким має бути дохід сім'ї або молодої людини для того, щоб стати позичальником?
Орієнтовно сукупний дохід сім'ї має становити 350-400 гривень на місяць (на 1 особу), при цьому місячні видатки на погашення кредиту та сплата комунальних послуг не повинні перевищувати 60% сукупного доходу сім'ї.

 
Поиск проекта:
Поиск проекта по коду:


НАШИ ПРОЕКТЫ
НАШИ ПРОЕКТЫ | проектов домов
Проект недели
Проект недели | проектов домов
Код: 020-10
Общая площадь: 247.31 м.кв
Жилая площадь: 98.22 м.кв
 
Проект месяца
Проект месяца | проектов домов
Код: Z99
Общая площадь: 126.9 м.кв
 
Стоимость: 16875 грн.
Проект года 1
Проект года 1 | проектов домов
Код: Zx24
Общая площадь: 166.1 м.кв
 
Стоимость: 21875 грн.
Проект года 2
Проект года 2 | проектов домов
Код: h-217
Общая площадь: 217.45 м.кв
Жилая площадь: 109.87 м.кв
 
Проект года 3
Проект года 3 | проектов домов
Код: 005-08
Общая площадь: 260 м.кв
Жилая площадь: 124 м.кв